Om du inte automatiskt blir vidareskickad klicka på länken nedan:
https://naringsliv.kalmar.se/foretag-stod-och-radgivning/krisberedskap-for-foretagare.html

Sidans rubrik sätts efter namnet på sidan och ingress med metadata för beskrivning.

Krisberedskap för företagare

Här får du som företagare tips om hur du kan hantera en kris.