Viktiga telefonnummer

11414 - Polismyndigheten (ej akuta ärenden)

Detta nummer kan användas för att komma i kontakt med Polismyndigheten, när exempelvis en icke akut polisanmälan behöver göras.

Socialjour - Sydostjouren

När inte övrig socialtjänst är tillgänglig är vår socialjour öppen. Du når oss kvällar och helger via 020-453900.

För akut hjälp dagtid ring 0480-45 00 00 och be att få tala med socialtjänsten.

Mer information om socialjour

Giftinformationscentralen

Vid misstanke om förgiftning ring 112 eller Giftinformationscentralen 010-456 67 00

ICE - In Case of Emergency

ICE står för In Case of Emergency och ska underlätta att få kontakt med anhöriga vid en olycka

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser