• Startsida
  • / Farlig verksamhet och Sevesoanläggningar

Farlig verksamhet och Sevesoanläggningar

Det finns farliga verksamheter i Kalmar kommun som hanterar produkter där en brand eller ett utsläpp kan påverka människor och miljö i närheten. Här får du information om verksamheterna, vad du ska göra om något inträffar samt vilka krav som ställs på företagen.