• Startsida
  • / Farlig verksamhet och Sevesoanläggningar

Farlig verksamhet och Sevesoanläggningar

Det finns farliga verksamheter i Kalmar kommun som hanterar produkter där en brand eller ett utsläpp kan påverka människor och miljö i närheten. Här får du information om verksamheterna, vad du ska göra om något inträffar samt vilka krav som ställs på företagen.

Om något inträffar

Här får du information om hur du ska agera om du befinner dig nära en farlig verksamhet när något inträffar.

Lista över farliga verksamheter och Sevesoanläggningar i Kalmar kommun

Flertalet av de farliga verksamheterna finns på Tjärhovet. Utöver dem finns fyra bergtäkter, KLS Ugglarps och Kalma

AB Nybrogrus

Information om AB Nybrogrus

Företagen på Tjärhovet

Du som har fått denna folder, bor eller arbetar i närheten av anläggningar som innebär vissa risker för sin omgivni

KLS Ugglarps

Här följer information för dig som bor eller arbetar i närheten av KLS Ugglarps som innebär vissa risker för sin om

Skanska Industrial Solutions AB

Information om Skanska Industrial Solutions AB

Övriga länkar