Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande.

Kalmar - ett självklart val

Kalmar var det enda och självklara valet när Ebba Janbert Winbladh sökte utbildning.

- Jag visste att jag ville läsa men inte vad. Nyckeln för mig blev att läsa det jag tycker är roligt, såsom samhällskunskap, psykologi och juridik. Socionomprogrammet innehåller alla dessa delar, säger Ebba Janbert Winbladh.

Efter tre år återstår nu endast höstterminen av Ebbas utbildning till socionom. Studentlivet i Kalmar har svarat upp till förväntningarna och mycket talar för att Ebba kommer att fortsätta läsa även nästa termin.

- Det lutar åt att jag kommer att läsa psykologi och bygga vidare på det spåret. Jag känner mig inte riktigt färdig än och jag tycker det är roligt att läsa, så jag passar på, säger Ebba.

Under utbildningen har socionomstudenterna en hel termin med verksamhetsförlagd utbildning på totalt 17 veckor. Ebba gjorde sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) hos en skolkurator i Vetlanda kommun.

- Att VFU var så lång gjorde att jag fick komma in i vad som kommer att förväntas av mig senare i arbetslivet och hur arbetet kommer att vara. Det var nyttigt att få så mycket tid ute på arbetsplatsen och verkligen få en chans att lära mig det, säger Ebba Janbert Winbladh.

Under utbildningens gång har Ebbas syn på yrkesrollen vidgats.

- Utbildningen rustar oss för att kunna skapa en förändring och förbättring för de människor vi hjälper i vårt yrke. Ju mer jag läser, desto större förståelse får jag och en insikt att det finns lösningar för den problematik och de livsöden vi arbetar med, reflekterar Ebba.

Ytterligare en fördel med yrket tycker Ebba är den stora bredden för yrkesrollen.

- Som socionom kommer jag att kunna arbeta inom olika områden och arbetsmarknader, som skola, sjukvård, myndigheter, företag eller arbetsmiljöhälsa. Jag breddar mig så mycket jag kan och det känns bra, tryggt och roligt, säger Ebba.

Ebba är också engagerad i introduktionen av utbildningens nya studenter.

- Jag bjöd hit min sambos syster och hennes kompisar förra sommaren och de blev verkligen fästa vid Kalmar. Så jag hoppas att jag nu kommer få chansen att vara fadder till dem nu när de ska börja läsa här, avslutar Ebba Janbert Winbladh med ett leende på läpparna.

Senast uppdaterad: 25 januari 2022
Publicerad: 20 oktober 2021