Jarone Pinhassi - Mitt i forskningens centrum

Marinprofessor Jarone Pinhassi står utomhus framför Linnéuniversitet

Text och foto: Sara Jonasson

Jarone Pinhassi, professor i mikrobiologi, sitter alldeles intill det som är hans forskningsområde, havet. Och bara ett par minuters promenad därifrån ligger Kalmar Centralstation som leder honom vidare ut i forskarvärlden.

– Vi forskar om vilka bakterierna i våra havsvatten är och vad de har för uppgift. Det finns ungefär en miljard bakterier per liter havsvatten och vi vet numera att de är viktiga nedbrytare som hjälper till att omsätta näringsämnena kväve och fosfor, vilket i sin tur påverkar kvalitén på de havsvatten vi har. Vi vill förstå hur bakterierna mår och hur det påverkar hälsan i våra hav.

Med sin omedelbara närhet till Östersjön får forskningen ett naturligt och konkret syfte, fullt synbart och påtagligt för omgivningen i regionen, till exempel i form av algblomning under högsommarvärmen eller sjuka laxar som upptäckts i Mörrumsån.

Intresset för Linnéuniversitetets forskning är stort även nationellt och internationellt, vilket kräver en hel del kommunikation, både fysiskt och via internet. Att resa i tjänsten fungerar bra tycker Jarone, även om han medvetet försöker att dra ner på just resandet. Allt oftare sker kommunikationen via Skype eller andra kommunikationskanaler.

– Den mesta tiden är jag i Kalmar. Många av våra möten går att hålla resfria, men det går samtidigt inte att komma ifrån styrkan i det fysiska mötet. Många idéer föds när man träffas, förklarar Jarone Pinhassi.

– Vi får ofta besök hit, det berikar både vår forskning och undervisning och allt fler av våra besökare reser hit med tåg. Många kommer med direkttåget från Kastrup och det är extremt effektivt. Då kan man sitta på tåget och arbeta.

Jarone Pinhassi är en av de framstående forskarna på Linnéuniversitetet. Från sin arbetsplats på universitetskajen har han bara några minuters promenad till Kalmar Centralstation som leder honom vidare ut i forskarvärlden.

Intresset för Linnéuniversitetets forskning är stort såväl nationellt som internationellt, vilket kräver en hel del kommunikation, både fysiskt och via internet. Jarone försöker medvetet att dra ner på resandet till förmån för Skype eller andra kommunikationskanaler. Ibland krävs dock fysiska möten eftersom många idéer föds när man träffas, förklarar han.

De besökare som kommer berikar både forskningen och undervisningen på Linnéuniversitetet och många väljer just tåget för att ta sig hit. Inte minst de internationella besökarna uppskattar möjligheten med direkttåg från Kastrup till universitetet.

Publicerad: 10 april 2024