Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Exploatörsförordnanden

Information om förordnanden som upphör att gälla (s.k exploatörsförordnanden.)

Detta är information om en lagändring om möjligheter till upplåtelse av mark för vägar m.m. utan att behöva betala ersättning.

Det som skickats ut direkt till fastighetsägarna är en mer kortfattad information. En skrivelse med mer omfattande information finns här på denna sida.

Ifall du har frågor kan du kontakta oss på Lantmäterimyndigheten i Kalmar kommun.

Frågor kan ställas till Lantmäterimyndigheten i Kalmar kommun:

Kontakt

Senast uppdaterad: 27 november 2017
Publicerad: 16 november 2017