Värmebölja

Perioder av höga temperaturer kan vara påfrestande på hälsan och med klimatförändringarna förväntas värmeböljor bli vanligare.

Fler sidor inom olika krishändelser du kan förbereda dig inför

Skyfall och översvämning

Detta behöver du som fastighetsägare och trafikant ha koll på.

Snöoväder

Långvarigt eller kraftigt snöoväder kan osaka störningar som det är bra att vara förberedd inför.

Strömavbrott

Så garderar du dig för att klara av ett strömavbrott.

Vattenbrist, vattenbrott och hur du kan spara vatten

Hur du får tag på vatten vid vattenbrist eller vattenavbrott och hur du sparar vatten.

Vädervarningar

Vad du behöver tänka på när SMHI utfärdar en vädervarning.

Publicerad: 21 april 2023