Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande.

Skyfall och översvämning

När det kommer stora vattenmängder kan det finnas risk för översvämningar. Källare kan ta in vatten och lågt liggande vägar kan bli översvämmade.

Vid översvämning behöver både du som fastighetsägare och du som trafikant vara lite extra förberedd. Du som trafikant behöver vara försiktig och planera din körning för att undvika lågt liggande vägar som kan vara översvämmade. Kör inte på en översvämmad väg om du inte är säker på vattendjupet.

Som fastighetsägare är det du som ansvarar för din fastighet vid översvämning. Blir det översvämning på flera ställen samtidigt prioriterar Kalmar kommuns räddningstjänst och Kalmar Vatten samhällsviktig verksamhet och kan därför inte hjälpa privata fastighetsägare med att exempelvis pumpa vatten ur källare. Tänk också på att ha pumpar och sandsäckar, i och med att räddningstjänsten inte har några att låna ut.

För att minska risken för och konsekvensen av översvämning i din fastighet rekommenderar vi att du följer flödesläget i vattendrag på smhi.se och lokalt. Tips om din fastighet är i riskzonen:

  • Rensa brunnar, lövsilar och hängrännor på din fastighet för att undvika stora vattensamlingar runt huset.
  • Köp en dränkbar pump för tömning av källaren.
  • Ta bort värdefulla eller känsliga föremål från källaren.
  • Förbered med att ha tunga tättslutande föremål till exempel sandsäckar som kan läggas över golvbrunnar samt toalettstolar i källarplanet. En filt eller handduk kan också hjälpa till att sluta tätt, lägg sen även ett tungt föremål över.

Fler sidor inom olika krishändelser du kan förbereda dig inför

Snöoväder

Långvarigt eller kraftigt snöoväder kan osaka störningar som det är bra att vara förberedd inför.

Strömavbrott

Så garderar du dig för att klara av ett strömavbrott.

Vattenbrist och vattenavbrott

Hur du får tag på vatten vid vattenbrist eller vattenavbrott och hur du sparar vatten.

Vädervarningar

Vad du behöver tänka på när SMHI utfärdar en vädervarning.

Värmebölja

Värmebölja kan vara påfrestande för kroppen. Detta behöver du tänka på.

Senast uppdaterad: 26 juni 2023
Publicerad: 21 april 2023