Snöoväder

När det blir långvarigt och kraftigt snöfall i kombination med vind, kan ge det upphov till stora störningar i trafiken samt elavbrott.

Fler sidor inom olika krishändelser du kan förbereda dig inför

Skyfall och översvämning

Detta behöver du som fastighetsägare och trafikant ha koll på.

Strömavbrott

Så garderar du dig för att klara av ett strömavbrott.

Vattenbrist och vattenavbrott

Hur du får tag på vatten vid vattenbrist eller vattenavbrott och hur du sparar vatten.

Vädervarningar

Vad du behöver tänka på när SMHI utfärdar en vädervarning.

Värmebölja

Värmebölja kan vara påfrestande för kroppen. Detta behöver du tänka på.

Publicerad: 21 april 2023