De fick Kalmar kommuns arkitektur- och stadsbyggnadspris 2023

Bild

I samband med Byggardagen på Linnéuniversitetet delades 2023 års arkitektur- och stadsbyggnadspris ut.

Vinnare blev ombyggnationen av Norrgårdsbyggnaden Norrgård 4 samt del av Malmen 2:2 med motiveringen:

"Med utgångspunkt i byggnadens unika förutsättningar har ombyggnationen på ett varsamt sätt förvandlat kv Norrgård till en byggnad fylld av liv. Projektet bidrar positivt till platsen och har tagit hänsyn till de kulturhistoriskt värdefulla detaljer som byggnaden har. Projektet bidrar till att främja hållbar livskvalitet och har tagit med sig det gamla in i det nya på ett kvalitativt sätt. "

– En värdig vinnare som ur både värnande av kulturmiljö och hållbarhet gett byggnaden och staden nytt liv, säger Maria Houmann, stadsarkitekt på Kalmar kommun och en av medlemmarna i beredningsgruppen som föreslog vinnaren.

Det slutliga beslutet om pristagare fattades vid samhällsbyggnadsnämndens senaste sammanträde och det var också nämndens ordförande Peter Akinder (S) som tillsammans med Maria Houmann delade ut priset till vinnarna; byggherren Glebe tillsammans med arkitekt Mats Dahlström.

Pristagarna valdes ut bland de förslag som allmänheten lämnat in under nomineringsperioden.

Publicerad: 8 mars 2024