5 miljoner till satsningar på hållbar vattenförsörjning

Kalmar kommun har tillsammans med Kalmar Vatten AB beviljats drygt 5 miljoner kronor ur EU:s Östersjöprogram till projektet WaterMan (Promoting water reuse in the Baltic Sea Region through capacity building at local level).

-Detta är ett mycket efterlängtat projekt som gör att vi på allvar kan kicka igång projekt för cirkulärt vatten i Kalmar. Det ska bli oerhört spännande och lärorikt, säger Anna Thore (S), ordförande i vatten- och miljönämnden.

Syftet med projektet är att utveckla och testa metoder som bidrar till en långsiktigt hållbar vattenförsörjning i Östersjöområdet. Projektet drivs i samarbete med Region Kalmar län och ett antal kommuner, universitet och regioner i Sverige, Danmark, Polen, Tyskland och Litauen.

Projektmedlen kommer att stärka och utveckla Kalmar kommunkoncerns arbete med att:

ta fram en kommunövergripande vattenförsörjningsplan
utveckla vattenhållande åtgärder som bidrar till höjd grundvattennivå och ökade möjligheter till bevattning av jordbruksmark
i liten skala testa en metod för att rena och använda avloppsvatten för bevattning av parker och gräsytor.

Projektet pågår i 3 år med start hösten 2022.

Publicerad: 29 september 2022