Första beslut om vinnare i markanvisningstävling för dagligvaruhandel i Snurrom

Illustrationsbild Snurrom dagligvaruhandel.

Bilden visar tävlingsförslaget. Exakt hur utformningen blir avgörs efter detaljplanearbetet. Markanvisningen gäller endast den västra delen av bilden. Illustration: Fritzell + Pantzar.

Sedan i julas har en markanvisningstävling pågått inom Snurrom för dagligvaruhandel samt bostäder och/eller kontor.

Karta Snurrom dagligvaruhandel.

Det markerade området visar vad som ska markanvisas.

Publicerad: 14 juni 2022