Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande.

Kalmar kommun arbetar aktivt med återbruk av IT-produkter

Kalmar kommun har sedan länge haft höga ambitioner inom klimat- och miljö med sikte på en fossilbränslefri och klimatneutral kommun 2030. Genom att tjänstefiera hanteringen av IT-produkter har IT-avdelningen på Kalmar kommun på nio år lyckats minska koldioxidutsläppen med 360 ton.

Det är resultatet av uthyrning, återbruk och cirkulation av datorer.
- Istället för att upphandla produkter upphandlar vi en tjänst. Vi får det vi vill ha utan att köpa in en massa saker som vi sedan måste kassera, berättar Cecilia Ahlgren, kvalitets- och miljösamordnare.  

Redan 2012 började kommunen tjänstefiera leveransen av IT-produkter och kommunen skapade konceptet ”dator som tjänst”. Det innebär att datorer och annan IT-utrustning köps in centralt och därefter hyrs ut till verksamheterna. När datorernas tid för användning har uppnåtts skickas de till Inrego, ett företag som arbetar med IT-återvinning  
 
- Den offentliga sektorn måste gå före och vara de som leder utvecklingen, säger Elvira Laneborg, miljöutvecklare. Det är viktigt att vi som kommun ställer sociala och miljömässiga krav i våra upphandlingar så att vi skapar mer cirkularitet och hållbarhet. 

Genom att se till att produkterna går till återanvändning har Kalmar kommun bidragit till en klimatbesparing på över 360 ton koldioxid. Det motsvarar energin för att driva 34 664 kylskåp i ett år eller köra 52 varv runt jorden med bil. 

Publicerad: 15 december 2021