Bra start för båtbottentvätten

Runt midsommar var Kalmars nya båtbottentvätt på plats i gästhamnen. Tvätten köptes in av Kalmar kommun, med medel från länsstyrelsen och havs- och vattenmyndigheten genom lokala vattenvårdsprojekt (Lova), och har fått ett positivt bemötande bland båtägare.

– Vi har genomfört 80 tvättar den här säsongen och om vi räknar med de provbåtar vi körde när vi installerade den så hamnar siffran på ungefär 100 båtar som tvättats här sedan starten, berättar Jan Hammarkvist, gästhamnsansvarig på Destination Kalmar och den som tar emot bokningar och genomför tvättarna.

Eftersom det inte är tillåtet att tvätta båtar som har bottenmålats med godkänd giftfärg samma säsong så räknar Jan med att det kommer att bli fler båtar som väljer bort bottenfärgen och i stället tvättar sin båt nästa år.

– Flera av båtägarna som tvättat botten berättar att de ser en väldig skillnad på både hastighet och bränsleförbrukning så det har varit väldigt nöjda och glada kunder här, säger han.

Den avgörande anledningen till att tvätten installerades är dock att minska båtbottenfärgernas skadliga påverkan på växt- och djurlivet i havet.

– Vi har under ett drygt år nu mätt båtar i kommunen för att se hur många som fortfarande har för höga halter av giftiga ämnen i sin båtbottenfärg och siffran landar på ungefär 25 procent, berättar Staffan Johnson, verksamhetschef för miljö på Kalmar kommun.

Från och med år 2025 kommer uppvisande av ett godkänt mätprotokoll att vara en förutsättning för att få hyra båtplats av Kalmar kommun, något som ställer krav på kommunens båtägare.

– Eftersom vi kräver att båtägare tar bort giftig färg från sina båtar så vill vi också bidra med ett miljövänligt alternativ till bottenmålning, säger Staffan.

Båtbottentvätten är öppen 1 maj till 30 november och att tvätta båten ren från påväxt några gånger per säsong är ett effektivt alternativ till att måla botten. De flesta båtar går att tvätta men några undantag finns för ovanliga skrovformer. Det är heller inte tillåtet att tvätta båtar som är målade med giftig färg (även om dessa färglager ligger under nyare färg) eller som bottenmålats med godkänd giftfärg under samma säsong.

Publicerad: 11 november 2021