De fick Kalmar kommuns arkitektur- och stadsbyggnadspris

Pristagarna Hanna Philipsson och Agnieszka Ggruszka Adamaszek från Tengboms, Mats Dahlström från Mats Dahlström Arkitektkontor samt Mikael Forkner från Klövern.

Pristagarna Hanna Philipsson och Agnieszka Ggruszka Adamaszek från Tengboms, Mats Dahlström från Mats Dahlström Arkitektkontor samt Mikael Forkner från Klövern.

I samband med ett möte med näringslivet kring vad som är på gång i Kalmar, delades 2020 års arkitektur- och stadsbyggnadspris ut.

Vinnare blev ombyggnationen av stadsbiblioteket med motiveringen:

”Med varsam, hållbar ombyggnation som på ett kvalitativt sätt tillför värden bidrar projektet till att utveckla en god livsmiljö för alla Kalmarbor och möjliggör för en mötesplats. Projektet kommunicerar gestaltningsmässig omsorg i helhet och i detaljer såväl exteriört som interiört där en balanserad avvägning mellan funktion, gestaltning och hållbarhet gjorts för att uppnå god arkitektur. Projektet tar hänsyn till sin kulturhistoria och med omsorgsfulla val har nytt tillförts i en äldre byggnad som kan åldras vackert och med värdighet. Projektet bidrar positivt till platsens värde och är en nod i den framtida utvecklingen av området.”

– Vårt nya bibliotek är ett fint exempel på en byggnad som varsamt tagits om hand och som i sin nya kostym nu bidrar till att skapa det goda hållbara samhället till glädje för många, säger Maria Houmann, stadsarkitekt på Kalmar kommun och en av medlemmarna i beredningsgruppen som föreslog vinnaren.

Det slutliga beslutet om pristagare fattades vid samhällsbyggnadsnämndens senaste sammanträde och det var också nämndens ordförande Peter Akinder (S) som tillsammans med Maria Houmann delade ut priset till de glada vinnarna; byggherren Klövern samt arkitekterna Mats Dahlström Arkitektkontor och Tengbom Arkitektkontor.

Pristagarna valdes ut bland de förslag som allmänheten lämnat in under nomineringsperioden. Övriga nominerade var:

Kattrumpan kvarteret Repslagaren 29

Byggherre: Ahlgren och Qvarnström
Arkitekt: Atrio arkitekter

Fredriksskans del av kvarteret Malmen 2:3

Byggherre Kalmar Vatten AB

Kvarteret Falken 4 (5)

Byggherre Kalmargården AB
HSB Sydost
Arkitekt: Atrio arkitekter

Kvarteret Brandbilen 2

Byggherre: Projekthuset, Tvättornet AB
Arkitekt: Mats Dahlström arkitektkontor

Linnéuniversitetet

Byggherre: Intea Fastigheter AB
Beställare: Linneuniversitetet
Arkitekt: Tengbom Kalmar genom Linda Camara
Entreprenör: Skanska

Publicerad: 26 oktober 2021