Intresseanmälan för att bygga nytt i Trekanten

Flygbild över område i Trekanten kring Ester Bagerskas väg.

Nu letar vi efter företag som vill bygga i Trekanten. Under fredagen skickades en förfrågan om intresseanmälan för markanvisning ut.

– Det handlar om en enklare version av markanvisningstävling där vi erbjuder byggföretagen att komma med förslag för tre fastigheter där två ska bebyggas med flerbostadshus i tre våningar och en är avsedd för rad- eller parhus. Förslagen ska sedan vidareutvecklas tillsammans med representanter från kommunen berättar Joakim Sköldén, exploateringsingenjör.

Området det gäller är förlängningen av Ester Bagerskas väg, där en ny detaljplan har tagits fram och det som efterfrågas av byggherrarna är ett hållbarhetstänk och en lantlig utformning.

– Vi hoppas få in förslag som fokuserar på miljövänligt byggande och ser gärna att husen byggs i trä. Andra miljösatsningar som till exempel gröna tak kommer också att premieras säger Joakim.

Vilka som får bygga avgörs i slutet av oktober och förhoppningen är att husen ska börja byggas under 2022.

Publicerad: 8 oktober 2021