Välkommen till Ola Magnells park!

Lekplats och utegym i Ola Magnells park.

Nu finns ett nytt parkområde i det tidigare RIFA-området i Oxhagen.

Området, som ligger på andra sidan Erik Dahlbergs väg från Giraffen och intill polishuset, har fått en grön parkmiljö med många aktivitetsmöjligheter, belysning, bänkar och cykelställ.

– Här går det nu bra att leka på lekplatsen eller ta ett träningspass på utegymmet. Det finns även stora grönytor för picknick eller spontanlek, berättar Edyta Krawus, landskapsarkitekt på Kalmar kommun och en av de som varit med och planerat området.


Parken med alla sina aktivitetsmöjligheter har till största del finansierats av P&E fastigheter, som även byggt bostäder på RIFA-området. I samband med att parkområdet färdigställts och besiktigats tar nu kommunen över ansvaret för drift och underhåll.

– Jag är jätteglad att vi fick till det här samarbetet. Läget intill den vältrafikerade cykelleden, bostäderna i Oxhagen och handelsområdet Giraffen gör att området verkligen behöver en ordentlig park. Jag hoppas att många hittar till den här härliga platsen i sommar, avslutar Edyta.

Publicerad: 30 juni 2021