Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Nya mötesplatser i Snurrom

I takt med att nya bostäder byggs i Snurrom färdigställer vi även utemiljön.

Nu står till exempel entrétorget intill områdets pizzeria nästan helt klart. Här finns möjlighet att slå sig ner på en bänk och umgås eller ta en paus under promenaden. Inom kort kommer vi även att komplettera torget med belysning. När det blir mörkare i höst kommer trädens upplysta kronor att lysa upp byggnadens fasad och vid jul ska en julgran placeras på torget.

– Inspirationen till gestaltningen var att ”snurra former” eftersom platsen heter Snurrom, berättar Edyta Krawus, landskapsarkitekt.

En gångväg genom bostadsområdet har också skapats och på grund av höjdskillnaden är den utformad som en ramp för tillgänglighetens skull. För den som vill vila på vägen upp eller ner finns sittplatser längs vägen. Rampen har även ett räcke med ledbelysning.

Den lekplats för yngre barn som redan tidigare fanns i området har kompletterats med ytterligare lekutrustning för små barn. Intill finns även bänkar för medföljande vuxna.

– Det här är förstås bara den första etappen av utemiljön. Nu planerar vi vidare för hur området ska utvecklas med bostäder och mötesplatser, säger Edyta.

Publicerad: 24 juni 2021