Nu inventerar vi kulturmiljön på Kvarnholmen

Tripp trapp trull-husen på Fiskaregatan i Kalmar.

Efter ett intensivt ansökningsarbete har Kalmar kommun nu beviljats anslag från länsstyrelsen för att genomföra en kulturmiljöinventering av Kvarnholmen. På måndag drar arbetet i gång.

– Äntligen har vi möjlighet att skapa ett riktigt bra kunskapsunderlag för våra tjänstepersoner och invånare, säger Maria Houmann, stadsarkitekt.

Inventeringen genomförs av konsulter i gula västar som med start på måndag 24 maj och ungefär en vecka framåt kommer att fotografera och skriftligt dokumentera samtliga byggnader innanför murarna på Kvarnholmen.

Resultatet kommer att presenteras i en digital karta som blir offentlig. I kartan ska det till exempel gå att läsa om de vanligaste och gemensamma karaktärsdragen för områden, som till exempel utformning, stil, material och färger. Tanken är att kartan ska vara en hjälp för att uppfylla lagstiftningens krav om avvägning mellan allmänna och enskilda intressen och kravet på varsamhet och förbudet mot förvanskning som finns i plan- och bygglagen.

– Projektet syftar till att höja kunskapen om det unika Kalmar och kvalitet i vår livsmiljö utifrån en långsiktig hållbar utveckling. Detta kopplat till den nationella arkitekturpolitiken om vår gestaltade livsmiljö, där det offentliga har uppdraget att agera förebildligt. Vikten av omsorg om våra befintliga miljöer lyfts fram utifrån en helhetssyn där kulturarv och kulturmiljö är självklara delar, förklarar Maria.

Kulturmiljöinventeringen görs i etapper och projektet kommer att pågå i 4 år. Resultatet av den första etappen, inventeringen innanför murarna på Kvarnholmen, kommer troligtvis att publiceras i början av nästa år. Därefter fortsätter arbetet med ytterligare områden.

Publicerad: 21 maj 2021