Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med klockan 12.00 torsdag 10 juni så råder det eldningsförbud i Kalmar kommun.

Tjärhovspromenaden tillfälligt stängd för arbeten

Arbete med gradänger på Tjärhovspromenaden.

Efter ett uppehåll över vintern fortsätter vi nu våra arbeten med promenaden.

– Eftersom vissa delar inte gick att genomföra under vintern valde vi att öppna promenaden men nu behöver vi stänga den igen för att göra de avslutande arbetena, berättar Peter Borgebäck, projektledare.

Det som kvarstår att bygga och få på plats är två trappor eller gradänger ner mot vattnet, 13 bänkar och en del mindre arbeten med räcken och liknande. Även belysning ska monteras på promenaden framöver.

Vi planerar att öppna promenaden igen till midsommar.

Publicerad: 30 april 2021