Nu får Ljungbyholm en ny lekpark

Lekpark i Ljungbyholm

I samband med att infrastrukturen byggts ut för nya villatomter i södra Ljungbyholm har vi även passat på att bygga en ny lekpark. Den har fått namnet Kornlyckans lekpark.

- Att bygga allt samtidigt ger flera fördelar. Vi har till exempel använt överskottsmassor från anläggningarbetet för att bygga upp en pulkabacke där det även går att cykla när det inte är snö, berättar projektledare Anders Berg.

Lekparken är en del i de satsningar på lekmiljöer som görs runt om i kommunen och som går ut på att rusta upp en del lekplatser, bygga nya större lekparker och ta bort en del mindre och gamla lekplatser.

- Det handlar om att skapa lekmiljöer som fungerar för många. Vi gör lekredskap för både stora och små barn och tillgänglighetsanpassar så att så många som möjligt kan vara med och leka. Dessutom finns det grillplats och belysning så att lekparken kan användas året runt och fungera som en mötesplats, berättar Edyta Krawus, landskapsarkitekt.

Kornlyckans lekpark har en lekdel för mindre barn, karusell som kan användas även med rullstol en annorlunda gunga och mycket mer. Dessutom finns en blomsteräng och plats för spontanidrott.

- Vi har haft fokus på tillgänglighet och biologisk mångfald när vi byggde lekparken. Det har blivit en härlig miljö som jag hoppas att många ska ha glädje av säger Edyta.

När den nya lekparken nu är klar kommer två små lekplatser i de yttre delarna av Ljungbyholm att tas bort.

Kartbild över lekpark och lekplatser i Ljungbyholm.

Ringen visar var Kornlyckans lekpark ligger. De röda kryssen markerar vilka lekplatser som kommer att tas bort.

Publicerad: 19 november 2020