Storlekplats i Rockneby blir flera

Bild

Här ligger de tre nya mötesplatserna i Rockneby. Fotograf/Källa: Kalmar kommun

I investeringsbudgeten för 2020 finns drygt 3,7 miljoner kronor avsatta för en storlekplats i Rockneby. Projekt- och byggenheten har vid planeringen av detta uppdrag kommit fram med en alternativ lösning som kommunstyrelsens planutskott idag har fattat beslut om att genomföra.

Den nya lösningen går ut på att förstärka flera olika platser i Rockneby istället för att bygga endast en stor lekplats. Fördelarna med detta är flera. Dels ger det fler mötesplatser för de runt 1000 invånarna i Rockneby och dels ger det möjligheter att skapa attraktiva miljöer för fler målgrupper.

– Detta är en del i vårt arbete med att skapa en levande landsbygd för att Kalmar kommun ska vara attraktiv och sund att leva och bo i. Genom att satsa på gemenskap, lek och rörelse för alla - gammal som ung - uppstår glädje och ökad hälsa för både kropp och själ, säger servicenämndens ordförande Johanna Petersson (C).

De satsningar som nu beslutats innebär att bygga en lekpark med djungeltema för lite äldre barn. På en annan plats byggs en hinderbana för barn och vuxna. Där kommer även en grillplats att rustas upp. Sedan tidigare finns även 900 000 kr från årliga medel avsatta för en lekplats för mindre barn samt ett utegym vid Allaktivitetshuset. Totalt handlar det om tre mötesplatser. Samtliga byggprojekt planeras starta under 2020.

– Jag hoppas att dessa investeringar i Rockneby ska innebära ökad livskvalitet och ett lyft för hela norra kommundelen. Hela Kalmar ska växa och utvecklas, säger Peter Akinder (S), ordförande i kommunstyrelsens planutskott och samhällsbyggnadsnämnden.

Förändringen innebär även att några av de mindre lekplatserna i utkanten av Rockneby tas bort, enligt samma princip som tidigare genomförts i bland annat Lindsdal och Smedby. De nya mötesplatserna kommer att anpassas till aktiviteter för alla. De ska även belysas för ökad trygghet och möjlighet till ökad nyttjandetid.

Publicerad: 20 maj 2020