Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande.

Dispens för spridning av gödsel

Traktor på åker med måsar

Efter sommarens torka finns det möjlighet att få dispens för gödselspridning i november 2019.

Senast uppdaterad: 9 mars 2021
Publicerad: 31 oktober 2019