Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Dispens för spridning av gödsel

Traktor på åker med måsar

Efter sommarens torka finns det möjlighet att få dispens för gödselspridning i november 2019.

Senast uppdaterad: 9 mars 2021
Publicerad: 31 oktober 2019