Ekpris till Kalmar kommun

Bild

Ekfrämjandets länspris för 2016 har tilldelats serviceförvaltningen och samhällsbyggnadskontoret i Kalmar kommun.

I motiveringen står bland annat att kommunen har stor andel ekskog på sin mark och att man under lång tid har satsat på att kombinera virkesproduktion med att bevara natur- och rekreationsvärden.

Priset delades ut i samband med Ekfrämjandets årsmöte på Kalmar slott den 7 september och mottogs av kommunalrådet Ingemar Einarsson, servicenämndens ordförande Johanna Petersson och miljöhandläggare Tomas Burén.

”Det är roligt att vårt arbete med ekskogen uppmärksammas” säger Tomas Burén. ”Under senare år har kunskapen om de höga naturvärdena i kommunens ekskogar och ekhagar ökat och vi har därför satsat ännu mer på naturvårdsåtgärder för att värdena ska bevaras och utvecklas. Till exempel har vi gjort större naturvårdsgallringar på Stensö och i Djurängen, som var ett av de områden som Ekfrämjandet besökte under sin exkursion dagen efter årsmötet. Vi har även anlagt ny ekskog på några ställen”

”Det är ett långsiktigt arbete som aldrig blir färdigt och det finns många områden som vi behöver jobba mer med” säger Tomas Burén. ”Priset är en uppmuntran att fortsätta arbeta med våra ekmiljöer, som är en naturtyp som vi har extra stort ansvar för, på både nationell och internationell nivå.”

Publicerad: 14 september 2017