Så ska användningen av plastkassar minska

Kanske har du märkt att butikspersonalen börjat fråga dig om du behöver en plastkasse till din vara eller inte, eller att vissa butiker har börjat ta betalt för kassarna? Det beror på att en ny EU-förordning trädde i kraft den 1 juni 2017.

Enligt den nya förordningen är alla som tillhandahåller plastbärkassar skyldiga att upplysa dig som konsument om hur kassarna påverkar miljön, varför det är viktigt att minska användningen och ge dig tips om hur du kan minska din förbrukning.

Målet är att förbrukningen av plastkassar ska minska från dagens omkring 198 påsar per person och år till högst 90 påsar per person och år senast den 31 december 2019 och 40 påsar per person och år senast den 31 december 2025.

Tre enkla tips att tänka på

  • Minimera – använd väska eller plastkasse du redan har istället för att ta en ny
  • Återanvänd – använd din plastkasse flera gånger
  • Återvinn – sortera din använda och slitna plastkasse som plastförpackning

Fyra anledningar att använda färre plastbärkassar

  • Det kan ta upp till 400 år för naturen att bryta ner en plastbärkasse.
  • Många fåglar och däggdjur skadas efter att ha fastnat i plast eller ätit plast i haven.
  • Att tillverka plastbärkassar är energikrävande och påverkar klimatet negativt.
  • Plastbärkassar är en stor källa till nedskräpning och bidrar till spridningen av mikroplaster i naturen.
Publicerad: 26 juni 2017