Stagneliusskolan

Entrébild på Lars Kaggskolan.

Foto: Adam Humlesol

Stagneliusskolan är en traditionsrik skola med rötter i 1600-talets gymnasium i Kalmar. Idag har vi cirka 1250 elever. Skolbyggnaden är vackert och centralt belägen vid Fredriksskanskanalen, ritad av Ragnar Östberg och byggd 1933. Den har idag moderna undervisningslokaler med ett stort elevbibliotek och en egen gymnastikbyggnad.

Fler sidor inom gymnasieskolor inom kalmarsunds gymnasieförbund

Anpassad gymnasieskola

Anpassad gymnasieskola är till för dig som har gått anpassad grundskola.

Axel Weüdelskolan

På Axel Weüdelskolan finns Kalmars kommunala vuxenutbildning

Jenny Nyströmskolan

På Jenny Nyströmsskolan finns sex nationella gymnasieprogram och gymnasiesärskola.

Lars Kaggskolan

Lars Kaggskolan har nio olika gymnasieprogram med sammanlagt 22 olika inriktningar.

Senast uppdaterad: 20 juni 2023
Publicerad: 21 april 2017