Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande.

Jenny Nyströmskolan

Entrébild på Jenny Nyströmskolan.

Foto: Adam Humlesol

Jenny Nyströmskolan erbjuder utbildningar som spänner över ett brett område. Här får du möjligheten att växa i en trivsam och inkluderande miljö där studiero är en självklarhet. Våra engagerade och kompetenta lärare och vår elevhälsa hjälper varje elev att utveckla sin fulla potential. Oavsett program är det utveckling av elevens kunskaper, kreativitet och kompetens som står i fokus.

Fler sidor inom gymnasieskolor inom kalmarsunds gymnasieförbund

Anpassad gymnasieskola

Anpassad gymnasieskola är till för dig som har gått anpassad grundskola.

Axel Weüdelskolan

På Axel Weüdelskolan finns Kalmars kommunala vuxenutbildning

Lars Kaggskolan

Lars Kaggskolan har nio olika gymnasieprogram med sammanlagt 22 olika inriktningar.

Stagneliusskolan

På Stagneliusskolan kan du välja mellan fyra olika gymnasieprogram med flera inriktningar och profiler.

Senast uppdaterad: 20 juni 2023
Publicerad: 21 april 2017