Gymnasieskolor inom Kalmarsunds gymnasieförbund

Kalmarsunds gymnasieförbund driver tre gymnasieskolor med utbildning för ungdomar och en skola med gymnasieutbildning för vuxna i Kalmar.

Anpassad gymnasieskola

Anpassad gymnasieskola är till för dig som har gått anpassad grundskola.

Axel Weüdelskolan

På Axel Weüdelskolan finns Kalmars kommunala vuxenutbildning

Jenny Nyströmskolan

På Jenny Nyströmsskolan finns sex nationella gymnasieprogram och gymnasiesärskola.

Lars Kaggskolan

Lars Kaggskolan har nio olika gymnasieprogram med sammanlagt 22 olika inriktningar.

Stagneliusskolan

På Stagneliusskolan kan du välja mellan fyra olika gymnasieprogram med flera inriktningar och profiler.