Kalmarsunds gymnasieförbund

I Kalmar kan du välja på flera olika gymnasieskolor och samarbetet mellan flera kommuner gör att vi kan erbjuda ett brett spektrum av utbildningar.

Kalmarsunds gymnasieförbund är ett kommunalförbund som startade 1 juli 1995. Förbundets uppgift är att bedriva och utveckla gymnasial utbildning och kommunal vuxenutbildning åt medlemskommunerna Borgholm, Kalmar, Mörbylånga och Torsås. De skolor som ingår i förbundet är Axel Weüdelskolan,
Jenny Nyströmskolan, Lars Kaggskolan, Stagneliusskolan och Ölands utbildningscenter.

Inom Kalmarsunds gymnasieförbund studerar cirka 3 250 elever i gymnasieskolan och cirka 1 000 elever/kursdeltagare i kommunal vuxenutbildning. Personalen utgörs av cirka 525 tillsvidareanställda.

Fler sidor inom gymnasier i kalmar

Gymnasieskolor inom Kalmarsunds gymnasieförbund

Läs mer om Kalmars olika gymnasium

Ansökan och antagning

Ansökan och antagning till gymnasiet och vuxenutbildning

Fristående gymnasieskolor

I Kalmar kommun finns flera fristående gymnasieskolor.

Beställning av betygskopior

Du som inte kan hitta ditt betyg från grundskolan, gymnasieskolan eller komvux kan beställa en kopia från kommunark

Senast uppdaterad: 28 januari 2022
Publicerad: 10 mars 2021