Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Kalmarsunds gymnasieförbund

Vi erbjuder många olika utbildningar, vilket gör oss till en oerhört viktig och central aktör i regionens arbete för ökad tillväxt och kompetensförsörjning. Vi ligger långt fram i utvecklingen och kombinerar IT med modern pedagogik. Tillsammans skapar detta fler möjligheter för dig - och din framtid.

Kalmarsunds gymnasieförbund är ett kommunalförbund som bildades den 1 juli 1995 av medlemskommunerna Borgholm, Kalmar, Mörbylånga och Torsås. Förbundets uppgift är att bedriva och utveckla gymnasial utbildning och kommunal vuxenutbildning. De skolor som ingår i förbundet är Axel Weüdelskolan,
Jenny Nyströmskolan (är även Anpassad gymnasieskola), Lars Kaggskolan, Stagneliusskolan och Ölands utbildningscenter.

Fler sidor inom gymnasier i kalmar

Gymnasieskolor inom Kalmarsunds gymnasieförbund

Läs mer om Kalmars olika gymnasium

Ansökan och antagning

Ansökan och antagning till gymnasiet och vuxenutbildning

Fristående gymnasieskolor

I Kalmar kommun finns flera fristående gymnasieskolor.

Beställning av betygskopior

Du som inte kan hitta ditt betyg från grundskolan, gymnasieskolan eller komvux kan beställa en kopia från kommunark

Senast uppdaterad: 2 juli 2023
Publicerad: 10 mars 2021