Lars Kaggskolan

På Lars Kaggskolan ges eleverna ett stort ansvar för sitt eget lärande. Ett av skolans mål är allas delaktighet.

Elever kan påverka sin vardag i skolan genom att delta i någon av skolans olika grupper. Ett annat signum är trivseln på skolan. Eleverna som går här, och har gått här, intygar att det råder en god stämning mellan elever och mellan elever och vuxna. Gemensamt för skolan är Kaggandan, som står för Kamratskap, Ansvar och Gemensamma Grundvärderingar.

Fler sidor inom gymnasieskolor inom kalmarsunds gymnasieförbund

Axel Weüdelskolan

På Axel Weüdelskolan finns Kalmars kommunala vuxenutbildning

Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan är till för dig som gått i den obligatoriska särskolan

Jenny Nyströmskolan

På Jenny Nyströmsskolan finns sex nationella gymnasieprogram och gymnasiesärskola.

Stagneliusskolan

Stagneliusskolan har flera olika gymnasieprogram och internationell inriktning.

Senast uppdaterad: 28 januari 2022
Publicerad: 21 april 2017