Viken

Hälsoslingan - Viken

Promenad - Viken (1,8 km, 30 minuter)

Promenaden runt Långviken passerar både koloniområdets trädgårdar och parker med bänkar, bryggor ut i viken och spångar längs med vattnet, stigar i lövskog, Stensös sjöbodar och villakvarter.

Här hittar du en detaljerad kartbild på vikpromenaden. Pdf, 16.3 MB.

På kartan finns prickmarkerade avsnitt där det är sämre framkomlighet för rullstol och streckmarkerade alternativ att välja.