Viken

Hälsoslingan - Viken

Promenad - Viken (1,8 km, 30 minuter)

Promenaden runt Långviken passerar både koloniområdets trädgårdar och parker med bänkar, bryggor ut i viken och spångar längs med vattnet, stigar i lövskog, Stensös sjöbodar och villakvarter.

Här hittar du en detaljerad kartbild på vikpromenaden.pdf

På kartan finns prickmarkerade avsnitt där det är sämre framkomlighet för rullstol och streckmarkerade alternativ att välja.