Viken

Vikpromenaden - Viken (1,8 km, ca 30 min promenad)

Promenaden runt Långviken passerar både koloniområdets trädgårdar och parker med bänkar, bryggor ut i viken och spångar längs med vattnet, stigar i lövskog, Stensös sjöbodar och villakvarter.

Hälsoslingan - Viken