Om du inte automatiskt blir vidareskickad klicka på länken nedan:
http://gis.kalmar.se/informationskarta/

Sidans rubrik sätts efter namnet på sidan och ingress med metadata för beskrivning.

Digital informationskarta

Här har du en digital informationskarta på exempelvis lekplatser, cykelvägar och motionsspår