Om du inte automatiskt blir vidareskickad klicka på länken nedan:
https://kalmar.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=15d114ffe9404997abc53cbde560e7a7&entry=1

Sidans rubrik sätts efter namnet på sidan och ingress med metadata för beskrivning.

Digital informationskarta

Här har du en digital informationskarta på exempelvis lekplatser, cykelvägar och motionsspår