Kusten

Kustpromenaden - Kusten (3,4 km, ca 50 min promenad)

På den långa promenaden får du uppleva både koloniträdgårdar, stigar i lövskog utmed vikar och kanaler, spångar och bryggor, sjöbodar och småbåtshamnar, skogsvägar i barrskog och dämmepark. Här finns sittplatser på flera ställen att slå sig ned en stund för vila, reflektion och njuta av vackra, rofyllda miljöer.

Hälsoslingan - Kusten