Kusten

Hälsoslingan - Kusten - vy över Stensö hamn med vackra sjöbodar

Promenad - Kusten (3,4 km, 50 minuter)

På den längsta promenaden får du uppleva både koloniträdgårdar, stigar i lövskog utmed vikar och kanaler, spångar och bryggor, sjöbodar och småbåtshamnar, skogsvägar i barrskog och dämmepark. Här finns sittplatser på flera ställen att slå sig ned en stund för vila, reflektion och njuta av vackra, rofyllda miljöer.