Hälsoslingan

Hälsoslingan - vy med rosor och en grusad gång-/cykelväg

Gå en uppfriskande promenadslinga som finns i olika längder i varierad natur. Alla slingor har nära anslutning till sjukhuset, välj vilken runda du vill gå och börja promenera.

Kalmar kommun, Region Kalmar län och Länsstyrelsen vill tillsammans inspirera till rörelse och vistelse i naturen som är hälsosamt för både kropp och själ. Genom att gå och röra på dig främjar du samtidigt din hälsa, du blir starkare, orkar mer och tänker bättre.

Som en del i det hälsofrämjande arbetet vill vi tipsa om att ta en promenad på någon av Kalmars vackra promenadslingor i stadsnära natur med koppling till skog, trädgårdar, vikar och kust. På föreslagna slingor i olika längd finns möjlighet att uppleva varierade grönskande miljöer under en promenad, kanske för en egen upplevelse eller som promenadmöten. Allt ligger i nära anslutning till sjukhuset så både patienter, personal och besökare kan nå slingorna för en kortare eller längre runda.

Några delsträckor har prickmarkerats på kartan för att signalera att de har lite sämre framkomlighet för rullstol. Det handlar om koloniområdets grövre grusvägar och nivåskillnader förbi viken vid Långviken. För de delarna anges en streckad linje som alternativ promenadsträcka på asfalt.

Kusten

Promenad - Kusten (3,4 km, 50 minuter)

Skogen

Promenad - Skogen (1,5 km, 20 minuter)

Viken

Promenad - Viken (1,8 km, 30 minuter)