Skogen

Hälsoslingan - Skogen

Promenad - Skogen (1,5 km, 20 minuter)

Promenaden på skogsslingan innefattar knastrande grusgångar bland blomstrande koloniträdgårdar, skogsvägar i doftande barrskog och upplevelsen av vatten i dämmen som nås via broar. Här finns bänkar att slå sig ned på en stund.