Skogen

Hälsoslingan - Skogen

Promenad - Skogen (1,5 km, 20 minuter)

Promenaden på skogsslingan innefattar knastrande grusgångar bland blomstrande koloniträdgårdar, skogsvägar i doftande barrskog och upplevelsen av vatten i dämmen som nås via broar. Här finns bänkar att slå sig ned på en stund.

Här hittar du en detaljerad kartbild på skogspromenaden.pdf

På kartan finns prickmarkerade avsnitt där det är sämre framkomlighet för rullstol och streckmarkerade alternativ att välja.