Vanliga frågor om parkeringstillstånd

Du kan ansöka om boendeparkering om du:

  • är folkbokförd inom ett boendeparkeringsområde
  • har körkort
  • står registrerad som fordonsägare i Vägtrafikregistret.

Du kan även få boendeparkeringstillstånd i vissa andra fall.

  • Om du har tjänstebil/förmånsbil ska du bifoga ett intyg från arbetsgivaren som anger att du är anställd på företaget och har rätt att nyttja bilen privat dagligen.
  • Boende inom ett boendeparkeringsområde som tillfälligt arbetar eller studerar i Kalmar, med en varaktighet på minst sex månader. Bifoga ett intyg från arbetsgivare eller skola samt kopia av hyreskontrakt på lägenheten. Ange den tidsperiod du ska arbeta eller studera i Kalmar. Du måste stå som ägare på bilen.

Avvikelser prövas separat.

För boendeparkering krävs ett tillstånd som kostar 250 kronor och är giltigt i två år. Utöver tillståndet behöver du även köpa en 30-dagars boendebiljett (kalenderdagar) för 300 kronor om du bor på Kvarnholmen. Bor du på Malmen, Norrgård, Bremerlyckan, Gamla stan eller Ängö kostar en 30-dagars boendebiljett 200 kronor.

En 30-dagarsbiljett innebär inte reserverad parkeringsplats.

Att du är innehavare av boendeparkeringstillstånd kontrolleras av parkeringsvakterna mot en databas. Därför får du ingen dekal eller tillståndsbevis att placera i vindrutan.

Om du köper en 30-dagars boendebiljett i parkeringsautomaten ska den alltid placeras väl synlig i vindrutan. Köper du den via sms, app eller Mobills hemsida kontrollerar parkeringsvakterna det mot en databas.

Ja, vem som helst får parkera där det är skyltat för boendeparkering, men inte på samma villkor som för dig med boendeparkeringstillstånd.

Byter du område på grund av flytt så måste du först säga upp ditt nuvarande boendeparkeringstillstånd och sedan söka nytt och en ny avgift tas ut. Denna avgift avser handläggning och kontroll att du verkligen bor på adressen och står som ägare till det fordon som du ansökt boendeparkeringstillstånd för.

Inga avgifter betalas tillbaka.

Enligt nuvarande beslut kommer Cellgravens parkering fortfarande att tillhöra Kvarnholmens boendeparkeringsområde.

Ja, du kommer att behöva skicka in ett skriftligt intyg från ditt företag att du får använda fordonet även för privat bruk, dagligen. En bedömning kommer sedan att ske av handläggare på kommunen.

Ja, det kan du om du är ägare till bilen och arbetar eller studerar i Kalmar under minst 6 månader. Till din ansökan ska du bifoga ett intyg från din arbetsgivare eller skola samt skicka med en kopia på ditt hyreskontrakt på din bostad. Du anger den tidsperiod som du ska arbeta eller studera i Kalmar.

Boendeparkeringstillståndet gäller för:

  • Personbil klass I
  • Lätt lastbil
  • Lätt buss
  • Motorcykel

Fordonets totalvikt får inte överstiga 3,5 ton.

Fordonet måste vara i trafik. Ditt fordon får inte vara avställt eller ha kör- eller brukandeförbud.

Fler sidor inom boendeparkering

Vad är boendeparkering?

För dig som bor inne i Kalmar och äger en bil finns regler för hur du parkerar.

Regler för boendeparkeringstillstånd

För att ansöka om boendeparkeringstillstånd behöver du uppfylla dessa kriterier.

Så här ansöker du

För dig som vill ansöka om boendeparkeringstillstånd.

Här kan du parkera

Här hittar du som bor inne i Kalmar och har ett boendeparkeringstillstånd vilka parkeringsområden som gäller.

Senast uppdaterad: 26 oktober 2023
Publicerad: 15 maj 2017