Om du inte automatiskt blir vidareskickad klicka på länken nedan:
https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Trafikregler/Generella-trafikregler/Stanna-och-parkera/

Sidans rubrik sätts efter namnet på sidan och ingress med metadata för beskrivning.

Stanna och parkera

Information om hur du stannar och parkerar på rätt sätt