Regler för boendeparkeringstillstånd

Du kan ansöka om boendeparkering om du:

 • är folkbokförd inom ett boendeparkeringsområde
 • har körkort
 • står registrerad som bilägare i Vägtrafikregistret.

Tillstånd kan endast ges till följande registrerade fordon:

 • Personbil klass I
 • Lätt lastbil
 • Lätt buss
 • Motorcykel

Fordonets totalvikt får inte överstiga 3,5 ton.

Ytterligare information:

 • Endast ett tillstånd per sökande beviljas
 • Tillståndet gäller bara inom respektive område.
 • Fordonet ska vara i trafik. Det får inte vara avställt eller ha kör- eller brukandeförbud.
 • Boendeparkeringstillstånd ges endast för fordon avsedda för privat bruk.
 • Boendeparkeringstillståndet kostar 250 kronor och gäller i 2 år efter köp. Du har själv ansvar för att hålla koll på gilltighetstiden för ditt boendeparkeringstillstånd.
 • Utöver boendeparkeringstillståndet måste du även köpa en 30-dagars boendebiljett.
 • Flyttar du till ett annat område inom denna tvåårsperiod ska det gamla tillståndet sägas upp och ett nytt ska sökas. Inga återbetalningar görs. Tänk på att du måste vara folkbokförd på din nya adress innan ny ansökan görs.
 • För att ditt giltiga boendeparkeringstillstånd ska gälla vid eventuellt byte av bil så behöver du skicka e-post till kommunen kommun@kalmar.se Informationen vi behöver är ditt gamla och ditt nya registreringsnummer. Du ska stå som ägare på bilen innan vi kan ändra registreringsnummer för ditt boendeparkeringstillstånd.

Du kan även få boendeparkeringstillstånd i vissa andra fall.

 • Om du har tjänstebil/förmånsbil ska du bifoga ett intyg från arbetsgivaren som anger att du är anställd på företaget och har rätt att nyttja bilen privat dagligen.
 • Boende inom ett boendeparkeringsområde som tillfälligt arbetar eller studerar i Kalmar, med en varaktighet på minst sex månader. Bifoga ett intyg från arbetsgivare eller skola samt kopia av hyreskontrakt på lägenheten. Ange den tidsperiod du ska arbeta eller studera i Kalmar. Du måste stå som ägare på bilen.

Avvikelser prövas separat.

Fler sidor inom boendeparkering

Vad är boendeparkering?

För dig som bor inne i Kalmar och äger en bil finns regler för hur du parkerar.

Så här ansöker du

För dig som vill ansöka om boendeparkeringstillstånd.

Vanliga frågor om parkeringstillstånd

Vanliga frågor och svar om boendeparkeringstillstånd

Här kan du parkera

Här hittar du som bor inne i Kalmar och har ett boendeparkeringstillstånd vilka parkeringsområden som gäller.

Senast uppdaterad: 6 december 2021
Publicerad: 5 december 2018