Parkering - besökare och pendlare

Information för dig som är besökare eller pendlare och parkerar i Kalmar tätort

Du som är besökare kan köpa enstaka parkeringsbiljetter enligt taxan som gäller i den parkeringszon som du befinner dig i. Pendlar du så kan du köpa en 30-dagars biljett. Oavsett biljett så gäller maxtid för parkering enligt respektive parkeringsskylt. Finns det ingen tidsreglering på parkeringsskylten så gäller max p-tid 24 timmar.

Observera att du som besökare eller pendlare inte behöver ansöka om boendeparkerings-tillstånd även om parkeringen skulle vara uppmärkt som boendeparkering. Läs mer om kostnad för Kalmar tätorts olika parkeringszoner nedan.

I Kalmar har vi olika parkeringsområden och parkeringszoner att ta hänsyn till när vi ska parkera. Inom ett parkeringsområde kan det finnas flera olika zoner. Om du köper en biljett på en röd zon på Kvarnholmen kan du inom parkeringstiden flytta bilen till en annan röd zon på Kvarnholmen.

Du kan inte flytta till en röd zon i ett annat parkeringsområde. Dessa regler gäller även för MC. Vilken zon du befinner dig i kan du se i respektive områdes parkeringskarta, dessutom står det på parkeringsautomaten och på biljetten.

Fler sidor inom parkering

Betala via sms eller app

Betala parkeringsavgiften smidigt genom att adda ner en app eller SMS-parkera

Boendeparkering

Boendeparkering finns för Kvarnholmen, Malmen, Norrgård, Bremerlyckan, Gamla stan och Ängö

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Du som har betydande gångsvårigheter kan få ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad

24-timmarsregeln

24-timmars regeln innbär att du får stå parkerad på samma plats under ett dygn

Ställplatser i Kalmar

Ställplatser för husbilar i Kalmar kommun

Senast uppdaterad: 6 september 2019
Publicerad: 19 juni 2017