Vi gräver för nya ledningar i Johannesborg/Tegelviken

Under 2021-2026 pågår arbete i området Johannesborg/Tegelviken. Arbetet är etappindelat med perioder av uppehåll.

Detta gör vi

  • Kalmar Vatten AB förnyar vatten- och avloppsledningsnätet i området. Ledningarna för dag- och dräneringsvatten kommer att byggas ut. Läs mer på Kalmar Vattens webbplats.
  • Kalmar Energi AB lägger ner nya elledningar.
  • Kalmar kommun förnyar delar av vägbelysningen och genomför asfaltering löpande vartefter arbetena blir klara. Asfaltering av gata kommer att utföras i två lager asfalt. Först läggs en AG och när hela området är färdigt läggs det ett nytt slitlager.

Trafikpåverkan

Under byggtiden kommer framkomligheten i området att påverkas. De slutliga asfalteringsarbetena beräknas att göras under våren och sommaren 2026. Vad händer när? Arbetena som ska göras under mark utförs vid olika tillfällen och är etapp-indelade. Slutligen görs själva återställningen av gatan, med nytt förstärkningsgrus och ny ytbeläggning. För att ta upp sättningar bör gatan ligga i grus ca ett år. (Vintertid är asfaltsverket stängt.)

Tidsplan

Senast uppdaterad: 6 februari 2023
Publicerad: 11 november 2021