Ombyggnation av infrastruktur Krooks väg och Ebbetorpsvägen, Smedby

Enkel skiss över planerad ombyggnation

Kalmar kommun förbättrar Krooks väg inklusive busshållplatsen och anlägger ny gång-och cykelbana längs både Krooks väg och Ebbetorpsvägen.

Det här gör vi

  • Bygger om hela Krooks väg och flyttar vägbanan något söderut för att anlägga en ny gång och cykelbana vid norra sidan.
  • Hållplatsläget ”Smedby centrum” på Krooks väg förbättras med bland annat väderskydd på båda sidor, väderskyddad cykelparkering på södra sidan och belyst gångstråk intill.
  • Anlägger ny gång-och cykelbana öster om Ebbetorpsvägen som knyter an till den nya gång-och cykelbanan längs med Dokumentvägen.
    En kortare sträcka längs Dokumentvägen kommer anläggas med ny gång-och cykelbana för att kunna använda befintlig passage över vägen.
  • Permanent stängning av utfart från Företagarvägen mot Ebbetorpsvägen.
  • Ny belysning sätts upp längs med hela sträckan.
  • Befintlig infrastruktur för elförsörjning och fiber förbättras i samband med kommunens arbeten.

Grov tidplan

April 2024
Byggstart

Maj till augusti 2024

Avstängning av Krooks väg. Busslinje 402 körs via Smedbyvägen och
Logistikvägen i stället för på Krooks väg och Ebbetorpsvägen.

Oktober 2024

Färdigbyggt.

Senast uppdaterad: 4 april 2024
Publicerad: 1 april 2024