Vi bygger naturrum vid Björnökärr


Genom att göra området vid Björnökärr mer tillgängligt och användarvänligt skapar vi ett naturrum med plats för lärande och upptäckande.

Vi installerar bland annat paviljonger på en kulle, väderskydd, solsoffor och vattensalamander modell.

Byggstart etapp 2: maj 2024

Beräknat slutdatum: november 2024

Publicerad: 1 maj 2024