Vi bygger ett kulturhus - parkeringen vid cellgraven delvis avstängd

Kartbild över avstängda parkeringsplatser i cellgraven.

Delen av parkeringsplatsen närmast det gamla biblioteket stängs av under byggtiden.

Som en del i Kalmars nya kulturkvarter kommer vi att bygga om det gamla biblioteket till multifunktionellt hus för kulturverksamheter och evenemang.

Hit kommer bland annat Kulturskolan, kommunarkivet och öppna förskolan Måsen att flytta när det är klart. Dessutom kommer här att finnas en scen för olika framträdanden.

Det här gör vi

  • river delar av det gamla biblioteket
  • markarbeten i området
  • pålning för ny byggnad.

Så påverkas du

Under byggtiden kommer det att bli en del byggtrafik längs med Unionsgatan samt vid cellgraven. När pålning och bygge pågår kommer det även att bli en del ljud och vibrationer. Under byggtiden (1 februari 2023 till 31 december 2024) kommer delar av parkeringsplatsen vid cellgraven att vara avstängd.

Tidplan

  • rivningsarbetet påbörjades vecka 3
  • preliminär tidplan för pålning är vecka 13 till vecka 18, 2023
  • hela bygget beräknas vara klart i slutet av november 2024.

Senast uppdaterad: 6 februari 2023
Publicerad: 27 januari 2023