Vi bygger ett kulturhus - parkeringen vid cellgraven delvis avstängd

Kartbild över avstängda parkeringsplatser i cellgraven.

Delen av parkeringsplatsen närmast det gamla biblioteket stängs av under byggtiden.

Som en del i Kalmars nya kulturkvarter kommer vi att bygga om det gamla biblioteket till multifunktionellt hus för kulturverksamheter och evenemang.

Senast uppdaterad: 11 augusti 2023
Publicerad: 27 januari 2023