Hit kan du höra av dig om du känner oro efter dagens händelse vid Långviken

Under lördagen larmades polisen till Långviken, Stensö, efter att en mörkklädd och maskerad man synts till med ett vapenliknande föremål i handen. Bland de som befann sig i området fanns elever från Stagneliusskolan, vars studentkår hade ordnat ett arrangemang under dagen.

Flygstaden fortsätter att utvecklas med fler verksamhetstomter

Kalmar fortsätter att växa och ser till att flera verksamheter kan expandera eller flytta till Kalmar.

Gatubyggnation

I ett första steg byggs gatorna ut med vatten- och avloppsledningar, fjärrvärme, el, fiber och belysning för att försörja hela området samt en ny cirkulationsplats i korsningen Dokumentvägen - Pilotvägen. Gång- och cykelvägar tas även med i detta arbete för att göra området tillgängligt.

Hur påverkar det mig?

Under byggnationen kan framkomligheten vara begränsad. Det innebär att du som går, cyklar eller kör bil kan bli tvungen att välja en annan väg än den du brukar. Följ skyltningen, så hamnar du rätt. Tänk på att sänka hastigheten när du passerar byggplatsen, så hjälper du de som arbetar att få en säker arbetsplats.

Tidplan

Byggnationen av gatorna och tillhörande ledningar startar juni 2023 och pågår fram till våren 2024. Därefter kommer blivande fastighetsägare att börja bygga på sina fastigheter. Olika fastighetsägare har olika tidplaner för när det kommer att bli klart.

Under byggtiden behöver fastighetsägarna komma fram till fastigheten med tunga transporter och maskiner. Innan detta arbete är klart kan vi från kommunens sida inte bygga klart allt som planerats eftersom det då riskerar att köras sönder i arbetena. Därför färdigställer vi området allt eftersom verksamheterna blir klara.

Kontakt

Pernilla Juto, projektledare gatubyggnation, 010 – 352 05 14
Oliver Henningsson, exploateringsingenjör, 010 – 352 05 41

Senast uppdaterad: 13 juni 2023
Publicerad: 1 juni 2023