Renovering av gång- och cykelbro i Lindsdal - Nils Holgerssons väg

Kartbild över gång- och cykelbro i Lindsdal som ska renoveras.

Bron över Nils Holgerssons väg renoveras.

Gång- och cykelbron över Nils Holgerssons väg renoveras under våren 2024. Under renoveringstiden är bron helt avstängd.

Kartbild över trafikomledningsväg under renovering av bron över Nils Holgerssons väg i Lindsdal.

Bilden visar den bästa alternativa vägen där förstärkta övergångsställen finns.

Senast uppdaterad: 15 april 2024
Publicerad: 21 mars 2024