Nya ledningar och ny vägbelysning norr om Tallhagsskolan i Getingen

Under 2021-2024 pågår arbete i området Getingen

Detta gör vi

  • Kalmar Vatten AB genomför VA-förnyelse i området. Ledningarna för regn- och dräneringsvatten kommer att byggas ut. Läs mer på Kalmar Vattens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  • Kalmar Energi AB lägger ner nya elledningar.
  • Kalmar kommun förnyar delar av vägbelysningen och genomför asfaltering vartefter arbetena blir klara. Asfalteringen kommer att utföras i två lager asfalt. Först läggs en AG och när hela området är färdigt läggs det ett nytt slitlager.

Trafikpåverkan

Under byggtiden kommer framkomligheten i området att påverkas.
De slutliga asfalteringsarbetena beräknas att göras under våren och sommaren 2025.

Vad händer när?

Arbetena som ska göras under mark utförs vid olika tillfällen och är etapp-indelade. Detta eftersom vatten- och avloppsledningar av säkerhetsskäl inte får göras samtidigt som arbetet med el-ledningar. Slutligen görs själva återställningen av kantstenen och av gatan, med nytt förstärkningsgrus och ytbeläggning.

Tidplan

  • Förnyelse av VA-ledningar i området 2021 - 2024. Läs mer på Kalmar Vattens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  • Kalmar Energi AB nya elledningar och fiber 2021 – 2024.
  • All asfaltering är klar söder om Getingen. Arbetet fortsätter på gatorna norr om Brändtorpsvägen till Sjömansgatan fram till sommaren 2024.
  • Hela arbetet beräknas vara klart till sommaren 2024, men det sista översta slitlagret beräknas läggas 2025.
Senast uppdaterad: 30 november 2023
Publicerad: 20 september 2021