Vår personal på kostverksamheten

Tabell: Kontaktuppgifter till personal på kostverksamheten

Titel

Namn

Telefon

E-post

Kostchef

John Eliasson

0480-45 36 09

john.eliasson@kalmar.se

Kostekonom

Ann-Sofie Eriksson

0480-45 30 29

ann-sofie.eriksson@kalmar.se

Handläggare

Hanna Löfhede

0480-45 05 38

hanna.lofhede@kalmar.se

Handläggare

Eva Olsson

0480-45 36 27

eva.m.olsson@kalmar.se

Nutritionsansvarig dietist

Annika Wahlqvist

0480-45 36 74

annika.wahlqvist@kalmar.se

Kostsamordnare

Jörgen Nilsson

0480-45 05 77

jorgen.a.nilsson@kalmar.se 

Verksamhetsutvecklare

Peter Gertsson

0480-45 04 02

peter.gertsson@kalmar.se

Enhetschef kost skola norra

Mats Lindell

0480-45 31 14

mats.lindell@kalmar.se

Enhetschef kost skola östra

Bo Gustavsson

0480-45 05 79

bo.gustavsson@kalmar.se

Enhetschef kost skola västra

Magnus Bolander

0480-45 05 78

magnus.bolander@kalmar.se

Enhetschef kost skola centrala

Hanna Brangö Welin

0480-45 05 80

hanna.brango-welin@kalmar.se

Enhetschef kost skola södra

Ann-Jeanette Wetterling Berndt

0480-45 05 76

ann-jeanette.wetterling-berndt@kalmar.se

Enhetschef omsorg

Stefan Hildingsson

0480-45 05 75

stefan.hildingsson@kalmar.se

Fler sidor inom mat i förskola och skola

Om kostverksamheten

För dig som vill veta mer om kostverksamheten i Kalmar kommun.

Måltidsupplevelse

För dig som vill veta mer om hur vi jobbar för bra skolmat och samspel mellan kost och pedagogik.

Ett grönare Kalmar

För dig som vill veta hur kostverksamheten aktivt minskar miljöpåverkan i förskola och skola

God, hälsosam och näringsriktig kost

För dig som vill veta mer om hur vi lagar och serverar goda, kostnadsfria och näringsriktiga måltider.

Specialkost och anpassad kost

För dig som vill veta mer om hur Kalmar kommun arbetar med specialkost i förskola och skola.

Rekrytering

Är du intresserad av att jobba inom kostverksamheten?

Senast uppdaterad: 25 oktober 2022
Publicerad: 15 februari 2021