Om kostverksamheten

Kostverksamheten är indelad i kost omsorg och kost skola som båda leds av varsin kostchef.

Kostverksamheten ansvarar för matproduktionen till både barn och ungdomar i skolor och förskolor, till äldre som har matdistribution eller som bor i kommunens vård- och omsorgsboenden samt till delar av kommunens dagliga verksamheter.

Kostverksamheten arbetar enligt livsmedelsverkets rekommendationer, socialstyrelsens vägledning "Näring för god vård och omsorg" och omsorgsförvaltningens "Nutritionspolicy". För att fånga in synpunkter att använda i förbättringsarbetet görs årliga kundundersökningar samt återkommande uppföljningsmöten med kunderna.

Kontakt

Fler sidor inom mat i förskola och skola

Måltidsupplevelse

För dig som vill veta mer om hur vi jobbar för bra skolmat och samspel mellan kost och pedagogik.

Matsvinn

Följ vårt arbete kring hur vi aktivt minskar matsvinnet i förskola och skola.

God, hälsosam och näringsriktig kost

För dig som vill veta mer om hur vi lagar och serverar goda, kostnadsfria och näringsriktiga måltider.

Specialkost och anpassad kost

För dig som vill veta mer om hur Kalmar kommun arbetar med specialkost i förskola och skola.

Rekrytering

Är du intresserad av att jobba inom kostverksamheten?

Senast uppdaterad: 11 augusti 2020
Publicerad: 23 november 2018