Specialkost och anpassad kost

Specialkost kan fås av medicinska skäl. Vid medicinska skäl lämnas intyg från läkare eller dietist till förskola/skola.

Barnet/Eleven är överkänslig/allergisk mot (av medicinska skäl)
Nötter, jordnötter, mandel och sesamfrön får inte förekomma i någon kost som serveras på förskolan eller i grundskolan. Det kan förekomma spår av dessa råvaror i produkter, dessa får dock inte användas till matgäst med aktuell allergi. Det är därför mycket viktigt att du som förälder alltid lämnar in ansökan om specialkost för ditt barn så att vi inom kostverksamheten har möjlighet att servera rätt kost till barn och elever med en känd allergi.

Barnet/Eleven är överkänslig mot
Vissa frukter och grönsaker tolereras inte råa men kan ätas i upphettad form, exempelvis äpple. Fyll i den informationen under ”Övriga upplysningar”.

Anpassad kost (inklusive diabetes)
Måltiderna följer Nordiska näringsrekommendationer och många nyckelhålsmärkta ingredienser används. Om ditt barn har diabetes och det krävs något tillägg, notera det under ”Övriga upplysningar” och prata gärna med ditt kök.

Om ditt barn alltid äter vegetariskt behöver en ansökan lämnas in. Detta gäller både förskolor och skolor. Vid ansökan om vegankost till barn/elev tar kökspersonalen en diskussion med dietist, föräldrar och skolhälsovården, då det är svårt att uppnå rekommenderad energinivå för lunchen till en tredjedel av dagsbehovet.

Vi rekommenderar att det görs en grundlig utredning på barn under 6 år innan slutsats dras att det är laktosfri kost som behövs. Laktosintolerans är ovanligt hos barn under fem-sex år (Läkartidningen 31 januari 2012). Om ett barn har problem med magen är det därför mer troligt att det beror på något annat än laktosintolerans. Vid misstanke om att barnet reagerar på mjölk är det viktigt att söka vård för att få rätt diagnos och inte på egen hand börja med laktosreducerad kost innan orsaken till besvären är utredda. Det man tror är laktosintolerans kan vara en mjölkproteinallergi eller annan medicinsk orsak t.ex. en obehandlad glutenintolerans.

Kontakt