Rekreation och friluftsliv - Välkommen till Skärgårdsparken en plats av mångfald

Vandra, cykla, rid, fågelskåda, lek eller bara njut av naturens lugn. Här finns mycket att göra och upptäcka!

Skärgårdsparken är ett naturområde som erbjuder naturupplevelser i varierad miljö genom friluftsliv, aktivitet och rekreation. Där god tillgänglighet, utepedagogik och biologisk mångfald är viktiga delar. Det är viktigt att visa hänsyn när vi vistas i området, såväl till varandras olika intressen som till naturen och de djur och insekter som lever här.

Vandra

I våtmarksområdet här intill finns grusvägar medgod framkomlighet med ett flertal sittplatser längs vägen. Övriga delar av Skärgårdsparken är mer kuperade med en varierad natur och natursköna stigar längs kusten, genom skog och hagmark samt
ett par höjder med vacker utsikt över skärgården.

Dämmena – är en promenad på 2,5 kilometer mellan de rofyllda dämmena i våtmarksområdet. Längs promenaden som går på grusvägar, grässtigar
och träbroar finns flera paviljonger och grillplatser att slå sig ned vid för en paus med fin utsikt. Hagarna – är en 3,5 kilometer lång promenadslinga genom vacker natur längs kustlinjen och genom våtmark, skog och hagar.

Stor del av året finns betesdjur i en del av hagarna. Kullarna – är 4,5 kilometer lång och den längsta promenadslingan genom Skärgårdsparkens varierade natur där du också kommer upp på en höjd med vacker utblick över Västra sjöns
skärgård.

Genom Skärgårdsparken passerar även Kalmarsundsleden som är 120 km lång och sträcker sig utmed sydöstra Smålands kustlinje, från Kalmars norra kommungräns ner till Blekingegränsen i Torsås kommun. Leden går på gamla landsvägar,
järnvägsbanvallar, byvägar och kustridarvägar. Det är en naturskön vandring som passerar många spännande kulturhistoriska platser.

Cykla

För den cykelintresserade finns såväl MTB-banor som Pumptrack- och Dirtbikebanor i parken. Sköna dämmet – är en lättcyklad MTB-bana på 3 kilometer som går på grusvägar och smalare grässtigar runt dämmena. Följ de gröna pilarna
från start- och slutpunkten vid Naturens hus. Hansabanan – följer du de blå pilarna längs den längre Hansabanan på 14 kilometer, cyklar du genom våtmark, kustnära skogspartier, hagar och kuperade miljöer med utsikt över Västra sjöns skärgård. Överlag blå svårighetsgrad med vissa svårare partier med branta backar och mer
utmanande passager på smala skogsstigar. Även denna slinga har sin start- och slutpunkt vid Naturens hus.

Bikepark – I Dirtbiken finns ett tiotal backar av olika storlek och svårighetsgrad. Ta dig över på det sätt som du själv behärskar och vågar. På den asfalterade pumptrackbanan pumpar du dig fram genom kurvor och över kullar. Här kan du
cykla mountainbike, åka kickbike eller ta dig runt på skateboard.

Häst och Hund

På flera vägar och stigar i området är det tillåtet att ta sig fram till häst för att uppleva naturen från hästryggen. Det finns även en anlagd ridyta med
några stockar.

I närheten av naturens hus finns en stor hundrastgård där du tryggt och säkert kan
släppa din hund för att låta den springa lös i naturmiljö, träna eller leka med andra
hundar. En samlingsplats för såväl hundar som dess ägare.

Fågelskåda

Den relativt unika naturmiljö som våtmarken erbjuder har resulterat i ett rikt fågelliv och området är populärt bland fågelskådare.

Två fågeltorn finns i parken som är särskilt fågeltätt under våren. Vanligast är sim- och vadarfåglar och platsen har under flera år varit Smålands säkraste lokal för pungmes.

Arter som vattenrall, brun kärrhök, rosenfink, rörsångare och sävsparv går att finna och med lite tur kan man höra trastsångare eller skäggmes.

Livsviktig lek

Balansera på stockar, hoppa mellan stenar i bäcken eller tävla med kompisen om vem som snabbast tar sig upp för kullen. Här finns gröna labyrinter
och gläntor för kojbygge men också öppna ytor för bollspel.

Missa inte den lilla äventyrsstigen vid Naturens hus entré. Mindre tillrättalagda och mer tillåtande naturliga lekmiljöer väcker barns nyfikenhet, kreativitet och leklust samtidigt som det bidrar till ett ökat intresse och förståelse för naturen.

Äta och umgås

Bred ut picknickfilten i gräset eller använd någon av de grillplatser, paviljonger, picknickbord, vindskydd eller bänkar som finns utplacerade i parkområdet
för att tillaga eller äta medhavd matsäck.

Blicka ut över havet

Två av Kalmars få utsiktsplatser finner du vid Södra utmarken. Här kan du njuta av fin utsikt över Västra sjöns skärgård. Den sydöstra kullen fungerar också som pulkabacke. Där finns vindskydd samt grillplats både på toppen och vid kullens bas.

Odling och trädgård

I området nära Naturens hus pågår två odlingsprojekt. Förutom matförsörjning anläggsodlingarna i syfte att fungera som mötesplats och pedagogisk miljö.

Discgolf

Uppe på kullarna vid Södra Utmarken anläggs under 2024 Kalmars andra discgolfbana.

Frisbeegolf som det också kallas är ett spel för ung som gammal och en utmärkt sysselsättning för barnfamiljer. Sporten är lätt att lära sig men kräver
mycket teknik och att hålla koll på sin omgivning.

Vinteraktivitet

När snön faller och isen fryser på dämmet finns möjlighet att åka pulka utför lekkullen och skridskor på våtmarken närmast Naturens hus.

Ytterligare en pulkabacke med vindskydd och grillplatser finns vid Södra utmarken. Vid rätt förutsättningar och tillräckligt mycket snö lämpar sig området även för längdskidåkning.

(Lätt som en plätt)
Tack för att du gör allemansrätt!

Allemansrätten är till för oss alla – en unik möjlighet att röra oss fritt i naturen.
Den bygger på att vi tar gemensamt ansvar och visar hänsyn till djur, natur,
markägare och medmänniskor. Oavsett aktivitet gör naturen gott!

Elda säkert

Inom området finns flera fasta grillplatser att använda för att grilla. Håll koll på elden och släck den helt innan du lämnar för nya äventyr, krafsa lite i askan för att se så att
ingen glöd är kvar. Är det torrt i marken? Byt ut grillkorven mot en macka och elda inte alls.

Lämna bara fotspår

Ta med dig en påse att samla skräp och matrester i så riskerar inte djur att skadas eller vildsvin att lockas till området. Sopsortera i första hand i sopkärl vid
paviljongerna eller vid Naturens hus, alternativt släng i en papperskorg eller ta med hem. Lämna inget naturfrämmande i området.

Cykla på tåligt underlag

Trampa ut och njut av slingriga stigar och branta uppförsbackar. Du gör allemansrätt när du anpassar din körstil efter terrängen, undviker mark som är för blöt eller
känslig och bromsar in när du får möte. Välj uppmarkerade stigar och lämna företräde till gående.

Håll koll på din hund

Ett enkelt sätt att göra allemansrätt är att ha hunden i koppel, så att vilda djur och hundrädda människor får lugn och ro. Ha alltid hunden i koppel om du passerar genom hagmark. Glöm inte att plocka upp efter din hund och kasta hundbajspåsen i avsedda sopkärl samt visa hänsyn i hundrastgården så blir det en trevlig vistelse för alla.

Rid på fast underlag

Du gör allemansrätt när du rider på stigar och vägar med fast underlag och väljer omvägar runt åkrar, ängar, hagar och skogsplanteringar om inte annat avtalats med
markägare. När du rider på en väg är det snyggt om du kliver av och sparkar undan hästens bajs och visar hänsyn vid möte.

Håll avstånd till betande djur

I området finns hagar med hästar, kor och får som du är välkommen att passera genom. Du gör allemansrätt när du stänger grinden efter dig, är lugn i ditt sätt att vara och håller ett så långt avstånd som möjligt till djuren.

Följ nödens lag

Nöden har faktiskt en lag, när du gör nummer två. Toalett hittar du vid Naturens hus, rastplatsen vid E22 och Södra utmarkens klubbhus. Hinner du inte dit - bajsa långt ifrån vattendrag och stigar där folk går. Gräv helst en grop först och täck sedan över med jord eller en stor sten.

Ströva fritt (nästan) överallt

Passera hus på avstånd och ta en omväg kring åkrar och nyplanterad skog. För att skydda naturen kan det finnas särskilda regler om till exempel eldning, tältning och
hundar. Kolla upp vad som gäller innan du ger dig ut.

Njut av det naturen ger

Varsågod – allemansrätten gör det möjligt att ta del av det som naturen ger. Du gör allemansrätt när du tar grenar, kottar och nötter som redan ligger på marken
och plockar vilda blommor, bär och svamp som inte är fridlysta.

Sov med gott samvete

Inom Skärgårdsparkens område krävs tillstånd av kommunen för att tälta. Välj tältplats med omsorg och upplev en natt under stjärnhimlen. Slå upp tältet
på tålig mark, håll avstånd till hus och stanna bara något enstaka dygn på samma plats.

Läs mer om allemansrätten på naturvardsverket.se/allemansratten

Fler sidor inom skärgårdsparken

Biologisk mångfald - Skärgårdsparkens natur

Kunskap om och förståelse för biologisk mångfald och människans påverkan på miljön gör oss mer rädda om naturen.

Dagvatten, våtmarker och tekniska anläggningar - Naturliga reningsverk

Det rika vattnet skapar en oas för många olika växter, insekter och djur.

Historia och kulturlämningar - Skärgårdsparken, Habybynäs, Kalmar Dämme

Det vackra landskapet med spår av odling från minst 400 år och tre stora järnåldersgravrösen visar att människor vi

Hitta till Skärgårdsparken

Skärgårdsparken nås enklast via trafikplats Kalmar dämme från E22:an och från Södra vägen via Hagbynäsvägen, där pa

Om Skärgårdsparken

Här finns stigar längs kusten och genom hagar, skog och våtmark – utmärkta för vandring, cykling och ridning.

Publicerad: 3 juni 2024